Stoomcursus theorie

3. Snelheid en afstand

Snelheid kan leuk zijn. Je krijgt het gevoel ergens eerder te zijn of je ziet er een wedstrijdelement in of het geeft je een kick om de machine naar je te laten luisteren en er zijn vast nog wel meer redenen op te noemen. Voor tijdwinst hoef je het niet te doen, want daar is het veel te druk voor op onze wegen.
Zie het ook als een risico in het dagelijkse verkeer, omdat anderen misschien niet zo snel zijn en het verkeren toch betekent dat we omgaan met elkaar volgens de gegeven regels. Ook geldt dit voor het afstand houden. Wat meer ruimte laten is een verademing voor iedereen.....!

Maximum snelheden binnen de bebouwde kom
bibeko

In de bebouwde kom niet sneller dan 50km/h. tenzij een bord een andere snelheid aangeeft bv. 70km/h. Er zijn in de bebouwde kom ook nog vaak bijzondere weggedeelten met afwijkende maximumsnelheden: 30km/h in een 30km/h zone zone en binnen een erf 15km/h. erf

Maximum snelheden buiten de bebouwde kom
bubeko

- Op autosnelwegen 130km/h       autosnelweg

- Op autowegen 100km/h             autoweg
- Op gewone wegen 80km/h

Met aanhangwagen is de maximumsnelheid 80km/h, maar met een kleine aanhangwagen (minder dan 3500kg) mag je op autosnelwegen en autowegen 90km/h

Maximum snelheid brommobiel
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom maximaal 45km/h. Dit geldt ook voor gehandicaptenvoertuigen met een motor.

Adviessnelheid
Behalve borden met maximumsnelheden zijn er ook borden met adviessnelheden. Deze zijn afgestemd op de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld een scherpe bocht of een versmalde rijbaan. advies advies advies advies

Aquaplaning
Kan ontstaan bij een stortbui, maar ook op plaatsen waar sporen in de rijbaan vol staan met water

Bij aquaplaning verliezen de banden de grip op het wegdek. Hierdoor kun je niet meer sturen en remmen
Oplossing: laat je gas los, niet remmen en blijf de kant op sturen waar je heen wilt

Theorie onderdelen

     Inleiding
  1 Begrippen
  2 Algemene bepalingen
  3 Snelheid en afstand
  4 Stilstaan en parkeren
  5 Verlichting
  6 Inhalen
  7 Bijzondere weggedeelten
  8 Kruispunten voorrang en
     afslaan

  9 Voertuigeisen
10 Auto en milieu
11 Verkeerstekens