Stoomcursus theorie

8. Kruispunten, voorrang en afslaan

Een kruispunt is een samenkomst van wegen. Het kan verschillende vormen hebben, een volledig kruispunt, een t-splitsing, een y-splitsing of een rotonde
Op een kruispunt komen veel verschillende weggebruikers samen die ook weer allemaal een verschillende kant op willen
Al dat verkeer moet veilig kunnen doorstromen, dus zorg dat je een kruispunt in een zo vroeg mogelijk stadium waarneemt en met aangepaste snelheid nadert

Waarnemen

Let op het soort kruispunt:
- een gelijkwaardig kruispunt
- een voorrangskruispunt
- een gevaarlijk kruispunt   kruispunt
- een kruispunt met afbuigende voorrang   voorrang

Ook letten op:
- verkeersdrukte
- waar je kan opstellen
- het zicht wat jij, maar ook de anderen hebben
- waar zijn de voetgangers en fietsers

Kruispunt oprijden

- alleen als je meteen kunt doorrijden en het kruispunt vrij kunt maken
- als je tussen de kruisende verkeersstromen kunt staan (middenberm)

Voorrang verlenen

Voorrang verlenen is het de betrokken bestuurders in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen
Pas je snelheid aan zodat je voor het kruispunt kunt stoppen. Vaak is alleen gas loslaten al genoeg

Voorrangsregeling

Gelijkwaardig kruispunt:
Dat zijn kruispunten zonder voorrangsborden en waar de wegen óf allemaal verhard zijn óf allemaal onverhard
Als bestuurder geef je voorrang aan alle bestuurders die van rechts komen
En je geeft voorrang aan bestuurders van een tram die van links óf van rechts komen

Niet gelijkwaardig kruispunt:
Als voor het kruispunt dit bord staat   voorrang   verleen je voorrang aan alle bestuurders (dus geen voetgangers!) op de kruisende weg
Als dit bord voor het kruispunt staat   stop   doe je hetzelfde als boven, maar eerst moet je voor het kruispunt gestopt zijn

Wanneer de ene weg verhard is (asfalt, klinkers ed) en de andere weg onverhard (zand), dan hebben bestuurders op de verharde weg voorrang

Voorrangskruispunt

Zie je één van de volgende borden, dan moet je voorrang krijgen. Denk er wel aan dat de voorrangsregeling op het volgende kruispunt weer anders kan zijn
vrng   vrng    vrng

Voorrangsweg

Zie je dit bord, dan moet je ook voorrang krijgen en dat geldt ook voor de volgende kruispunten in deze weg, totdat het einde voorrangsweg bord is geplaatst
vrng

Voorrang militaire colonne, uitvaartstoet, voorrangsvoertuig

Militaire colonne:
- zolang het eerste voertuig van de colonne nog niet het kruispunt is opgereden is er niets bijzonders aan de hand en gelden de normale voorrangsregels
- als het eerste voertuig wel het kruispunt is opgereden, mag je de colonne niet doorsnijden. Je wacht dan tot de hele colonne is gepasseerd
Op de regel niet doorsnijden is een uitzondering en dat is wanneer je op een voorrangsweg rijdt zonder verkeerslichten. Dan mag je de militaire colonne wel doorsnijden

Uitvaartstoet:
Ook een uitvaartstoet wordt niet doorsneden als deze begonnen is een kruispunt over te steken
Weggebruikers moeten op een gelijkwaardige kruising voorrang verlenen aan de volgauto's van een rouwstoet, ook als de rouwstoet van links komt of afslaat
Voor het eerste voertuig van de rouwstoet gelden de normale voorrangsregels

De regeling geldt niet op voorrangskruisingen, rotondes en kruispunten met verkeerslichten, omdat het in het huidige drukke verkeer te gevaarlijk is voor een rouwstoet om door rood licht te rijden en voorrangsborden te negeren
Daarom moeten de auto’s van een rouwstoet altijd stoppen voor een rood verkeerslicht en moeten zij voorrang verlenen aan het verkeer op een voorrangsweg of rotonde
Om dezelfde reden geldt de regeling ook niet op invoegstroken en uitrijstroken

Een voetganger of een bestuurder van een gehandicaptenvoertuig die een zebrapad wil oversteken, moet een naderende rouwstoet voor laten gaan
De bestuurder van een autobus die van een bushalte binnen de bebouwde kom wil wegrijden, moet een rouwstoet die van achteren nadert, ook voor laten gaan

De regeling geldt alleen als de voertuigen van de rouwstoet (zowel begrafenisauto’s als particuliere volgauto’s) op de juiste wijze voorzien zijn van de officiële vlaggen. Deze vlaggen worden uitgedeeld door de uitvaartondernemer. De officiële vlaggen, bevestigd aan de linker- en rechterzijde van de voertuigen, mogen alleen gebruikt worden om de overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden
Daarna worden de vlaggen van de auto’s afgehaald of afgedekt. Vanaf dat moment gelden weer de normale voorrangsregels

Afslaan

Afslaan doe je op een kruispunt. Daarbij moet je het verkeer (dus ook voetgangers!) die rechtdoorgaan op dezelfde weg voor laten gaan
Van deze regel is de tram uitgezonderd. Dus een afslaande tram gaat voor op het rechtdoorgaande verkeer
Wanneer je samen dezelfde straat in wilt, gaat degene die rechtsafslaat voor op degene die linksafslaat (korte bocht gaat voor lange bocht)


Theorie onderdelen

     Inleiding
  1 Begrippen
  2 Algemene bepalingen
  3 Snelheid en afstand
  4 Stilstaan en parkeren
  5 Verlichting
  6 Inhalen
  7 Bijzondere weggedeelten
  8 Kruispunten voorrang en
     afslaan
  9 Voertuigeisen
10 Auto en milieu
11 Verkeerstekens