Stoomcursus theorie

11. Verkeerstekens

In deze les worden de verkeerstekens behandeld die niet zo bekend zijn of verwisseld worden met andere tekens. Wil je een volledig overzicht, ga dan naar    verkeersbordenoverzicht

We onderscheiden 3 soorten verkeerstekens:
- verkeerslichten
- tekens op borden
- tekens op het wegdek Verkeerslichten

- 1-, 2- of 3 kleurige verkeerslichten
- overweglichten
- rijstrooklichten
- voetgangerslichten

Tweekleurige verkeerslichten:
Dit soort verkeerslichten wordt vaak gebruikt bij spoorwegovergangen om te voorkomen dat bij een file de overweg wordt geblokkeerd
Zij hebben de kleuren rood en oranje. Verder zijn deze lichten te vinden bij bruggen, als overgangssignaal, omdat dat bij de bruglichten ontbreekt.
Ook kan je het tegenkomen bij zebrapaden. De betekenis van de twee kleuren is hetzelfde als bij driekleurige verkeerslichten

Overweglichten:
Bij overwegen betekent rood knipperlicht stoppen en wit knipperlicht er nadert geen trein

Bruglichten:
Bij bruggen betekent rood licht of rood knipperlicht: stoppen. Meestal wordt dit licht in combinatie met een tweekleurig verkeerslicht geplaatst

Geel knipperlicht:
Je nadert een gevaarlijk punt wat je voorzichtig moet naderen. Meestal is dit licht geplaatst in combinatie met een bord wat de aard van het probleem aangeeft. Ook kan met een pijl aangegeven worden dat je extra voorzichtig moet zijn in de richting waar de pijl naar toe staat

Tram en buslichten:
Deze lichten gelden alleen voor tram- en lijnbusbestuurders
Vaak zijn er ook gewone verkeerslichten op dit soort punten aangebracht die voor jou bestemd zijn.

Tekens op borden

Theorie onderdelen

     Inleiding
  1 Begrippen
  2 Algemene bepalingen
  3 Snelheid en afstand
  4 Stilstaan en parkeren
  5 Verlichting
  6 Inhalen
  7 Bijzondere weggedeelten
  8 Kruispunten voorrang en
     afslaan

  9 Voertuigeisen
10 Auto en milieu
11 Verkeerstekens

max
Max.snelheid 70km/h

max
Max.snelheid 70km/h

max
Max.snelheid 70km/h

advies
Adviessnelheid 70km/h

einde
Matrixbord einde alle verboden
en adviezen op een matrixbord


Borden met een maximumsnelheid geven een toegestane maximumsnelheid aan en dus niet een verplichte snelheid
Vaak rijd je door omstandigheden juist een wat lagere snelheid dan die op het bord staat aangegeven

een
A - Eénrichtingsweg

een
B - Verplichte rijrichting

 


Bord A. Hier mag je maar van één kant de weg inrijden. Aan de andere kant staat dit bord     een     Je hebt hier dus geen tegenliggers

Bord B. Dit bord staat vóór een kruispunt en betekent dat je bij dat kruispunt rechtdoor moet rijden. Hier kan je wel tegenliggers verwachten

een
A - Lengte

een
B - Breedte

 


Bord A. Hier mag je voertuig niet langer zijn dan op het bord staat.
Meestal ivm de vele bochten in de weg

Bord B. Hier mag je voertuig niet breder zijn dan op het bord staat.
Inclusief de eventuele lading

een
A - Parkeerverbod

een
B - stopverbod

 


Bord A. Hier mag je je voertuig niet parkeren - In het bord een streep; eindigt op een P van parkeerverbod

Bord B. Hier mag je voertuig niet stilstaan - In het bord een kruis; eindigt op een S
van stopverbod

een
A - Bestuurders wachten op tegenliggers

een
B - Tegenliggers wachten op deze kant

 


Bord A. Let op; dit geldt niet voor voetgangers, zij mogen doorgaan

 

Bord B. Hier geldt hetzelfde als boven

een     een     een
Routeborden gevaarlijke stoffen


Alléén voor bestuurders van voertuigen met gevaarlijke stoffen; zij mogen bv niet door een tunnel of door een dorpskern rijden

een
Einde bord


Einde van alle door borden aangegeven verboden; bijvoorbeeld na een wegopbreking

een     een
Uitwijkroute


Wanneer er zich iets onverwachts voordoet op de weg kan er een lichtkrant in de berm geplaatst worden met de tekst: "volg U25"

Tekens op het wegdek

strepen

strepen

strepen


 

Dubbele witte strepen met groen

Dit is een autoweg. Maximum snelheid 100km/h, behalve als borden een lagere snelheid aangeven
Inhalen: niet bij de doorgetrokken streep - wel bij de onderbroken streep

 

Dubbele witte strepen zonder groen

Maximum snelheid 80km/h, behalve als borden een lagere snelheid aangeven
Inhalen: niet bij de doorgetrokken streep - wel bij de onderbroken streep

 

Geen middenstreep

Maximum snelheid 60km/h, behalve als borden een lagere snelheid aangeven
Inhalen: toegestaan

strepen

 


Zigzag streep

Bedoeld als waarschuwing. Je nadert een onveilige situatie - bv. na de bocht ligt een kruispunt of een oversteekplaats