Stoomcursus theorie

Inleiding

Met deze cursus maak je kennis met de meest voor de hand liggende theorie onderdelen.
Dit zijn de onderdelen die in het algemeen tijdens de theorie-examens bevraagd worden.
Het betekent echter niet dat deze stoomcursus compleet is en op alle vragen antwoord geeft.
Het is wel een manier om je alvast op een snelle en leuke manier in te lezen in de verkeersregels.

Verkeren

Voordat we met de wettelijke bepalingen beginnen, eerst wat algemene opmerkingen over het verkeer en het verkeren. Onder verkeren verstaan we het omgaan met elkaar op een manier die voor iedereen min of meer aanvaardbaar is. Voor het wegverkeer zijn daarom net als in andere gebieden van de samenleving regels opgesteld. Als we die regels nu zo goed mogelijk toepassen, ontstaat er vanzelf een rustig verkeersbeeld .
Het wordt steeds drukker op de weg en de onverdraagzaamheid neemt toe. Dit uit zich in bumperkleven en snijden, in verbaal geweld en soms erger.. Als dit je overkomt probeer dan de situatie te neutraliseren door het vergroten van je ruimtekussen. Hierdoor krijg je weer een goed overzicht en kan je weer verder met je verkeerstaak.
Zorg voor een onderlinge goede verstandhouding, respecteer de belangen van andere weggebruikers, wees verdraagzaam en neem verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de weg. Dit bevordert een prettige verkeerssituatie en zal er voor zorgen dat je je verkeerstaak op een goede manier kunt uitvoeren.

Veilig autorijden

Verschillende weggebruikers
Houd rekening met de verschillen tussen mensen onderling. Alle karakters zijn weer net even anders. De één is overmoedig, of arrogant en de ander is misschien volgzaam, gelukkig of neutraal

Verschillende verkeerssituaties
Omdat er zoveel verschillende weggebruikers aan het verkeer deel nemen, zal ook elke handeling van hen een bepaalde situatie kunnen wijzigen. Zo kan een situatie opeens van veilig in gevaarlijk veranderen of andersom

Zelfkennis
Verkeersinzicht moet oa gebaseerd zijn op kennis. Kennis van de verkeersregels, kennis van voertuigen, van wegen, van mensen en niet in het minst een dosis zelfkennis. Bewust zijn van je eigen gedachten, emoties en gevoelens

Zintuigen
Zintuigelijke waarneming is belangrijk om je handelingen op af te stemmen. Zintuigen helpen je om informatie te verwerken
Zien
Denk aan het zien van verkeerstekens, bewegingen van ander weggebruikers, van veranderingen van wegdek, van lichtsignalen
Horen
Denk aan het horen van sirene, claxon (toeter), geluiden in je eigen auto
Voelen
Denk aan trillingen in de auto, de krachten op de auto in bochten, de aard van het wegdek
Ruiken
Denk aan gassen in de auto van een kapotte uitlaat, lekkende benzine of dieselolie, slepende handrem
Zorg ervoor dat je zintuigen hun werk kunnen doen in dienst van de veiligheid. Dus geen keiharde muziek tijdens het rijden en geen beslagen ruiten, geen voorwerpen aan de binnenspiegel of op de hoedenplank

Defensief rijden
Pas je rijstijl aan aan afwijkende weg- of verkeerssituatie's. Je moet dreigend gevaar zo vroeg mogelijk onderkennen (zien). Neem beslissingen die het gevaar effectief afwenden (gevaarherkenning). Probeer steeds het overzicht te houden. Dit houdt in:
- terughoudend zijn
Voorkom conflicten. Houd rekening met fouten van anderen (onbewust of bewust). Vang deze fouten op
- goed anticiperen
Dit is het herkennen en vooruitlopen op situatie's die eventueel zouden kunnen plaatsvinden. Dan heb je tijd om te handelen
- rekening houden met
Onverwachte gedragingen van andere weggebruikers. Bij het passeren van een tram- of bushalte rekening houden met haastige passagiers. Bij laagstaande zon de dimlichten aan, waardoor tegenliggers je beter kunnen zien. Op de weg liggende voorwerpen. Over de weg hangende takken. Tijdelijk geplaatste verkeersborden. Spoorvorming en andere oneffenheden in de lengterichting. Wildroosters.

Nog meer informatie over veilig autorijden

Concentratie
De volgende oorzaken kunnen gemakkelijk de aandacht afleiden van het veilig deelnemen aan het verkeer:
Telefoneren, ook handsfree
Rommelen in handschoenenkastjes
Sigaret opsteken, eten, en het bedienen van de navigatie

Vermoeidheid
Vermoeidheid merk je al gauw aan zware oogleden, vaak gapen, dubbel zien, plotseling opschrikken of zelfs even indutten.
De oude slogan:"Twee uur rijden, kwart uur rust" geldt nog steeds

Theorie onderdelen

     Inleiding
  1 Begrippen
  2 Algemene bepalingen
  3 Snelheid en afstand
  4 Stilstaan en parkeren
  5 Verlichting
  6 Inhalen
  7 Bijzondere weggedeelten
  8 Kruispunten voorrang en
     afslaan

  9 Voertuigeisen
10 Auto en milieu
11 Verkeerstekens
er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid in tekst of fotomateriaal