Stoomcursus theorie

4. Stilstaan en Parkeren

Regelmatig moet je stoppen in het verkeer, bv voor een verkeerslicht of om voorrang te verlenen. Dit noemen we een verkeersstop. Maar je wilt ook wel eens vrijwillig stoppen omdat je op de plaats van bestemming bent. Dit noemen we of stilstaan of parkeren. Voor uitleg van het verschil tussen deze twee begrippen zie hieronder

Stilstaan
Stilstaan is het voertuig stoppen voor het onmiddellijk in- of uitstappen van personen
Stilstaan is ook het voertuig stoppen voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen

Parkeren
Alle andere vormen van vrijwillig stilstaan noemen we parkeren. Voorbeelden:
Stoppen om de weg te vragen, om te bellen, om de navigatie in te stellen.
Stoppen langs de kant en wachten op een passagier.

Stilstaan verboden
- Als je gevaar of hinder veroorzaakt. Denk aan doorstroming, bochten, helling
- Op weggedeelten voor andere weggebruikers. Trottoir, voetpad, fietspad enz.
- Op een kruispunt of een overweg
- Op een fietsstrook en op de rijbaan naast een fietsstrook
- Op een oversteekplaats voor voetgangers, of (brom)fietsers of binnen 5 meter ervoor of erna
- Op een busstrook en op de rijbaan naast een busstrook
- In een tunnel
- Langs een gele doorgetrokken streep
- Bij een bord bushalte ter hoogte van de blokmarkering. Is er geen blokmarkering dan 12 meter
  voor en na het bushaltebord
- Bij bord E2 stop Dit bord geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord is geplaatst

Parkeren verboden
- Overal waar stilstaan verboden is. Zie boven
- Op andermans parkeerplaats. Taxi, gehandicapten, laad- en loshaven, plaats voor electrische auto's
- Minder dan 5 meter van een kruispunt
- Voor een in- of uitrit (ook die van jezelf!)
- Langs een gele onderbroken streep
- Op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwde kom
- In een erf, behalve op de P vakken
- In een parkeerschijfzone, behalve als je de parkeerschijf juist gebruikt
- Verder is het verboden om dubbel te parkeren. (Ook met je waarschuwingslichten aan!)
- Bij bord E1 parkeren Ook dit bord geldt alleen aan de kant van de weg waar het bord is geplaatst

Ezelsbruggetje
Moeite om de twee borden hierboven uit elkaar te houden?
stop   KruiS eindigt op S van Stilstaan verboden

parkeren   StreeP eindigt op P van Parkeren verboden

Theorie onderdelen

     Inleiding
  1 Begrippen
  2 Algemene bepalingen
  3 Snelheid en afstand
  4 Stilstaan en parkeren
  5 Verlichting
  6 Inhalen
  7 Bijzondere weggedeelten
  8 Kruispunten voorrang en
     afslaan

  9 Voertuigeisen
10 Auto en milieu
11 Verkeerstekens